ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เลื่อนกำหนดเวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 07/01/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 766